Over Mij

Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Bert van Wijk, 45 jaar, woonachtig in Veenendaal, getrouwd en vader van vier kinderen. Na mijn studie elektrotechniek ben ik gaan werken in de ICT, waar ik nog steeds werkzaam ben als software engineer. De interesse in mensen deed mij besluiten om in 2008 met de deeltijdstudie Psychologie aan de Open Universiteit te starten waar ik in 2014 mijn bachelor heb behaald. Op dit moment ben ik bezig met de master Levenslooppsychologie en ik hoop in 2016 als Levenslooppsycholoog af te studeren.

Ieders levensweg is uniek en daarom vind ik het belangrijk om vanuit een open en accepterende houding gesprekken te voeren om zo iemand écht te leren kennen. Daarbij is het voor mij essentieel om te werken vanuit een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en respect en dat op een nauwgezette wijze vorm te geven. Eén van mijn taken is om u of jou meer inzicht te laten krijgen in de ontwikkelingen in uw of jouw leven. Op basis daarvan gaan we samen op zoek naar de persoonlijke krachten en vaardigheden die u nodig heeft om een bepaald doel te behalen of om moeilijke dingen in het leven het hoofd te kunnen bieden. Waarschijnlijk bezit u al een aantal krachten en vaardigheden en u gaat werken aan het effectief gebruik hiervan en indien nodig aan het stapje voor stapje ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Ik help u daar graag bij, want ik vind het heel mooi om te zien als iemand een positieve ontwikkeling meemaakt in het leven.

Ik heb een christelijke achtergrond, maar wil er nadrukkelijk op wijzen dat ik beschikbaar ben voor iedereen, met of zonder religieuze achtergrond. Mocht geloof een rol (kunnen) spelen in uw situatie dan is er ruimte en kennis om hier aandacht aan te besteden.

Het is belangrijk dat u zich bij mij op uw gemak voelt. Ik hoop daarom dat deze informatie u een indruk geeft van wat u kunt verwachten. Neemt u gerust contact op als u nader wilt kennis maken.

Diensten

Psychodiagnostiek

Bij psychodiagnostiek maak ik gebruik van het zogenaamde hypothesetoetsend model. Na het bespreken van de hulpvraag, zal met behulp van gesprekken, testen en/of vragenlijsten een antwoord geformuleerd worden op de onderzoeksvragen, waarna een advies voor het vervolgtraject zal worden opgesteld.

Therapie

Door middel van gesprekken wil ik cliënten meer inzicht geven in hun situatie en handvatten aanbieden om dit te veranderen of hier anders mee om te kunnen gaan. Ik ga hierbij uit van een holistische mensvisie waarbij alle aspecten van het leven (lichamelijk, verstandelijk, emotioneel, geestelijk en sociaal) een rol kunnen spelen bij de problematiek, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen of het anders leren omgaan met lastige situaties.  

Coaching

De wens van de cliënt staat centraal bij een coachingstraject, of het nu gaat om verdere persoonlijke ontwikkeling of het bereiken van bepaalde doelen. Met behulp van kennis op het gebied van de gedragswetenschappen en gebruik makend van elementen uit de positieve psychologie begeleid en ondersteun ik via motivationele gespreksvoering de client in het laten uitkomen van de wens.

Levenslooppsychologie

Bij een levenslooppsycholoog staat de menselijke ontwikkeling centraal. Uitgangspunt hierbij is dat een mens zich gedurende heel zijn leven blijft ontwikkelen op alle terreinen van het leven: lichamelijk, cognitief, sociaal, geestelijk en emotioneel. Ontwikkeling betekent niet altijd groei, soms is er ook sprake van verlies of afname van vermogens. Een levenslooppsycholoog kan u via coaching ondersteunen in verdere groei en ontwikkeling. Daarnaast kan hij u ook via therapie helpen als u vastloopt in het leven als gevolg van ontwikkelingen of gebeurtenissen (recent of uit het verleden) die een negatieve invloed hebben op u hebben en u beperken in het dagelijks leven.

Een aantal ontwikkelingen maakt ieder mens mee, afhankelijk van de leeftijd en de tijd en omgeving waarin iemand leeft. Maar daarnaast is het levenspad van ieder mens uniek. Iedereen maakt namelijk zijn of haar eigen keuzes en maakt zijn of haar eigen gebeurtenissen mee in het leven. De levenslooppsycholoog heeft oog voor het bijzondere en unieke van de individuele levensloop en stelt daarom de cliënt met alle dimensies van het leven centraal.

 

 

 

 

Contact

U kunt hier een bericht doorgeven. Ik neem z.s.m. contact met u op.

Tarieven

Individuele therapie:  € 80,- per gesprek

Individuele coaching:  € 50,- per gesprek

Psychodiagnostiek:     prijs op aanvraag

De bedragen zijn exclusief 21% BTW. Eventuele vergoeding van individuele therapie is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende polis.

Registraties: NFG: 8058 | RBCZ: 810276R | AGB Code: 90059358 | AGB Code Praktijk: 90059359

Kamer van Koophandel: 60914971